Denne sisden er under bygging og alt funker ikke enda

Bangsund vel er et felles lag for alle som bor på Bangsund, vårt mål er å  skape et bedre og sikrere bo- og nærmiljø. Bangsund vel er en forening som ikke er basert på særinteresser, men ser området som en helhet og tar opp de utfordringer nærmiljøet står overfor.

Bangsund vel skal være bangsundingenes talerør og oppgavene  begrenses kun av vellets eget initiativ. Dette  kan spenne fra små dugnader, anlegg av turveier, lekeplasser til mer omfattende og store aktiviteter. Velforeninger er også en viktig lokal høringsinstans for kommunen i saker som berører velområdet - ikke minst i forbindelse med kommuneplanene og plan- og bygningsloven.[2]

Eksempler på oppgaver Bangsund vel har jobbet med og vil kunne jobbe med fremover:

  • Dugnadsarbeidi forbindelse med vedlikehold og for å holde det rent og trivelig i nærmiljøet
  • Arbeide med trafikksikkerhet, et trygt bomiljø. 
  • Opprettelse, ansvar for, samt vedlikehold av lekeplasser og nærmiljøanlegg
  • Arrangør av sosiale sammenkomster som feks, juletretenning, nyttårsfeiring, juletrefest, pensjonisttreff, turer, konserter
  • En sterk pådriver i kampen om å bevare viktige lokale institusjoner som skole,  bo og velferd,  butikk, bensinstasjon
  • Uttalelser til kommunen og andre om fremlagte planer og forslag
  • Rydding av lekeområder, turveier og stier, turløypemerking
  • Søke kommunen eller andre om støtte til tiltak til friluftsliv og folkehelsetiltak i nærområdetLeder for Bangsund Vel er i dag Geir Lund


Undergruppene er som følge

Bangsund Trivselsgruppe.

Seniornett Bangsund

Viktig info

All aktivitet stopper som konsekvens av Korona viruset. Trykk HER for å se info fra Namsos Kommune

Copyright © Med enerett